• 1991

  Rövşən
 • 1992

  Rövşən Oğuz İstehsalat
 • 1994

  Rövşən Oğuz İnşaat və Servis
 • 2009

  Rövşən Oğuz Qrup

Şirkətimizi kəşf edin

about-area

Rövşən Oğuz Qrup 100% yerli səhm əsasında fəaliyyət göstərən şirkətdir.

Şirkətin əsası 1991-ci ildə Rövşən kiçik müəssisəsi ilə qoyulmuşdur.

1994-cü ildə Rövşən kiçik müəssisəsinin əsasında Rövşən Oğuz İstehsalat şirkəti yaradılmışdır.

1996-cı ildə Rövşən Oğuz İstehsalat şirkətinin bazasında Rövşən Oğuz İnşaat və 2002-ci ildə Rövşən Oğuz Servis törəmə şirkətləri fəaliyyətə başlamışdır.

Bundan sonra həmin şirkətlər 2009-cu ilin aprel ayına qədər müstəqil fəaliyyət göstərməyə başlamış, 2009-cu ildə isə idarəetmə, keyfiyyət və təhlükəsizlik məsələlərini artıq inkişaf etmiş şirkətlərlə eyni səviyyədə yüksək standartlara uyğun qurmaq məqsədilə Rövşən Oğuz Qrup altında birləşmiş, daha sonra ISO 9001:2008 Keyfiyyətin İdarəetmə Sistemləri üçün tələblər standartına uyğun olaraq üçüncü tərəfin auditindən keçmişlər.

Rövşən Oğuz Qrup – bölgədə mülki inşaat işləri, keyfiyyətli mebel istehsalı, qeyri-sənaye obyektləri və mənzillərin texniki xidmət və təmiri, habelə istilik, ventilyasiya və kondisioner sistemlərinin quraşdırılması və servisi, isitmə sistemləri, avadanlıqların texniki qulluğu

(generatorlar, yabalı yükləyici, qaldırıcı işçi platforma, nasoslar və s.), və özünün Oğuz rayonunda yerləşən “AFRA” mehmanxanasında istirahət xidmətlərindən ibarət bütöv bir xidmətlər spektrini təklif edən şirkətdir.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
QEYRİ-SƏNAYE OBYEKTLƏRİN TƏMİR VƏ TİKİNTİ İŞLƏRİ
ISO 41001:2018
ISO 41001:2018
QEYRİ-SƏNAYE OBYEKTLƏRİN TƏMİR VƏ TİKİNTİ İŞLƏRİ
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
QEYRİ-SƏNAYE OBYEKTLƏRİN TƏMİR VƏ TİKİNTİ İŞLƏRİ