Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 1 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 2 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 3 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 4 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 5 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 6 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 7 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 8 NRovshan Oghuz C
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı - 9 NRovshan Oghuz C