İNSAN RESURSLARI - Rovshan Oguz Group
ovshr
Ofis mebelləri

Ofis mebelləri

ƏSAS SƏHİFƏ > İNSAN RESURSLARI

İnsan Resurslarının İdarə Olunması   -   prinsiplər,      
praktika və müvafiq sistem hər bir işçinin iş gücü,      
davranış  və  performansına  təsir  edəcək şəkildə       
onu formalaşdırır.      
       
       
siyasətinə  və Şirkətin strateji  hədəflərinə  müvafiq      
 olaraq  onun  davamlı  dinamik   inkişafına  xidmət      
edən  insan   kapitalının  formalaşdırılması,  inkişaf      
etdirilməsi və qorunub saxlanılmasıdır.      
               
Biz  İRİO-nın   effektivliyini   fərdi   özünü  qiymətləndirmə   praktikasını   tətbiq  edib,
Şirkətin biznes və strategiyasını doğruldacaq və inkişaf etdirəcək  səviyyədə cavabları
özündə əks etdirən aşağıdakı suallara uyğun olaraq təşkil edirik:
 
               
1. What is HR doing to provide value-added services to internal clients?
2. What can the HR Department add to the bottom line of organisation?
3. How are you measuring the effectiveness of HR?
4. How can we reinvest in employees?
5. What HR strategy will we use to get the business from point A to point B?
6. What makes an eployee to stay at our company?
7. How are we going to invest in HR so that we have a better HR department than our competitors?
 

8. From an HR perspective, what should we be doing to inprove our marketplace position?

9. What's the best change we can make to prepare for the future?